Chalmers Meet

Chalmers Meet

MEET Denna app är ett verktyg för att samla mötesrelaterad data till MEET-projektet. MEET-projektet skall visa hur teknisk och organisatorisk innovation kan skapa konkurrenskraftig produktion smarta och effektiva möten mellan människor (kunskapsarbetare), möten där personer även kan vara skilda åt i tid och rum men ändå samarbeta. I projektets kärna finns pilotinstallationer i lab samt industriella demonstratorer som skall visa effektiviteten av personmöten för att hantera A) drift, b) Kontinuerliga förbättringar och C) radikala förändringar av avancerade produktionssystem. Förväntade effekter av nya och innovativa lösningar för möten är t.ex. öka produktivitet, säkerhet och kompetens. Projektet är indelat i tre faser, där varje fas som syftar till en högre teknisk mognadsgrad för resultaten: Konceptfas, Lab-pilotfas, och industriell Demonstratorfas (6). Målet med projektet är att skapa konkukurenskraftig och innovativ produktion genom radikalt nya möjligheter till möten mellan kunskapsarbetare som producerar, även om de är skilda åt i tid och rum. Chalmers Meet App, Lärande « Older Entries Chalmers Meet App, Lärande Santa Line – Gaming Line Spel Astrid Lindgrens Vimmerby...
Stena Line

Stena Line

Stena Line Treasure Hunt Under julkampanjen “Santa Line” erbjöd Stena Line sina kunder en unik julklappsjakt för de yngre i familjen. Genom appen (som vi utvecklade) fick spelaren ledtrådar som ledde till hemliga symboler som var gömda på olika platser ombord på Stena Lines färjor. Dessa skannade spelaren av och “samlade på”, och när de hade skannat tillräckligt många så fick de en julklapp som kunde lösas in i butikerna ombord. Julklappsjakten utspelade sig ombord på 16 färjor i 8 länder, och är den största gamifieringsinvesteringen någonsin till havs. “Välkommen ombord Stena Line som vi i jul kallar Santa Line.Häng med på våra resor och låt era barn ta del av en rolig skattjakt ombord, och få en liten julklapp!” Chalmers Meet App, Lärande « Older Entries Astrid Lindgrens Vimmerby Turism Santa Line – Gaming Line Spel Chalmers Meet App,...
Team World of Handball

Team World of Handball

Team Partille Cup   I samarbete med Partille Cup har vi tagit fram en app till iOS och Android som kallas för “Team World of Handball” vilket är en app där deltagare i turneringen kan byta “samlarkort” med varandra. Samlarkorten består av spelarens egen användarprofil och där hittas statistik om spelaren som till exempel stamina och löphastighet. Appen är kopplad till ett QR-kods-försett armband som alla deltagare i Gothia Cup får och skulle man vilja lägga till en med- eller motspelare i appen så scannar man bara armbandets QR-kod med mobilen. Chalmers Meet App, Lärande Astrid Lindgrens Vimmerby Turism Santa Line – Gaming Line Spel Chalmers Meet App,...
Team Gothia Cup

Team Gothia Cup

Team Gothia Cup   I samarbete med Gothia Cup har vi tagit fram en app till iOS och Android som kallas för “Team Gothia Cup” vilket är en app där deltagare i turneringen kan byta “samlarkort” med varandra. Samlarkorten består av spelarens egen användarprofil och där hittas statistik om spelaren som till exempel stamina och löphastighet. Appen är kopplad till ett QR-kods-försett armband som alla deltagare i Gothia Cup får och skulle man vilja lägga till en med- eller motspelare i appen så scannar man bara armbandets QR-kod med mobilen. Chalmers Meet App, Lärande Astrid Lindgrens Vimmerby Turism Santa Line – Gaming Line Spel Chalmers Meet App,...
Stoppa Tjuven

Stoppa Tjuven

Stoppa Tjuven Eftersom stölder självklart är en ovälkommen del av en verksamhets vardag har ”Stoppa Tjuven”, ett brottsförebyggande verktyg för smartphones, tagits fram med syftet att: – Underlätta kommunikationen mellan verksamheter: När man tidigare har kommunicerat mellan verksamheter har det gjorts via ring-listor. Detta är svårt att administrera och rinner ofta ut i sanden. För en effektiv brottförebyggande samverkan behövs starkare kommunikation mellan olika verksamheter och handelsområden. – Underlätta kommunikationen mellan verksamheter och polisen: Appen ersätter inte en formell anmälan men via appen länkas man enkelt vidare om du vill anmäla ett brott till polisen. – Minska det ekonomiska svinnet i din verksamhet: När det sker en stöld brukar den ofta följas upp med flera andra stölder i andra verksamheter under kort tid. Med ökad och mer effektiv kommunikation mellan verksamheterna i realtid hoppas vi också kunna minska det ekonomiska svinnet i din verksamhet. När brottet (t.ex stöld) har skett så går butiken helt enkelt in i appen och skriver vad som har hänt, och kan även ge ett kort signalement. Kom ihåg att vara saklig och hålla god ton, inga foton eller andra personuppgifter får anges i raporterna. Detta gäller alla butiker som är anslutna till ”Stoppa Tjuven”-nätverket. Chalmers Meet App, Lärande Astrid Lindgrens Vimmerby Turism Santa Line – Gaming Line Spel Chalmers Meet App,...