Stoppa Tjuven

Eftersom stölder självklart är en ovälkommen del av en verksamhets vardag har ”Stoppa Tjuven”, ett brottsförebyggande verktyg för smartphones, tagits fram med syftet att:

– Underlätta kommunikationen mellan verksamheter: När man tidigare har kommunicerat mellan verksamheter har det gjorts via ring-listor. Detta är svårt att administrera och rinner ofta ut i sanden. För en effektiv brottförebyggande samverkan behövs starkare kommunikation mellan olika verksamheter och handelsområden.

– Underlätta kommunikationen mellan verksamheter och polisen: Appen ersätter inte en formell anmälan men via appen länkas man enkelt vidare om du vill anmäla ett brott till polisen.

– Minska det ekonomiska svinnet i din verksamhet: När det sker en stöld brukar den ofta följas upp med flera andra stölder i andra verksamheter under kort tid. Med ökad och mer effektiv kommunikation mellan verksamheterna i realtid hoppas vi också kunna minska det ekonomiska svinnet i din verksamhet.

När brottet (t.ex stöld) har skett så går butiken helt enkelt in i appen och skriver vad som har hänt, och kan även ge ett kort signalement. Kom ihåg att vara saklig och hålla god ton, inga foton eller andra personuppgifter får anges i raporterna. Detta gäller alla butiker som är anslutna till ”Stoppa Tjuven”-nätverket.