Sverige och Finland i samarbete om försvarshistoriskt kulturarv

Sverige och Finland i samarbete om försvarshistoriskt kulturarv

 

 

 

 

 

 

 

 

I projektet Defence Arch som initierades i början av september 2016, ges turister möjlighet att uppleva svenskt, finskt och åländskt kulturarv. Den övergripande målsättningen för projektet är att utveckla outnyttjade militärhistoriska resurser vid fyra pilotdestinationer till upplevelserika, hållbara och mer kända besöksmål.

Genom en ny gemensam app i mobilen guidas besökare genom delar av Östersjöns skärgård: Bomarsund fästningsruiner på Åland, Gålö sälfarm i svenska skärgården, södra delen av den befästa ön Örö samt sjöslagsplatsen Korpoström i Åbolands skärgård. Av Bomarsunds fästningsruiner som var en gigantisk rysk försvarsanläggning från den första delen av 1800-talet, finns idag endast en bråkdel av den cirkulära strukturen kvar – rik på historier som berättar om platsens historia. Appen blåser nytt liv i fästningen med hjälp av berättelser, filmer, drönar- och 360°-bilder. I Korpoström, Örö och Gålö avslöjar appen hemligheter från olika krigstider men också hur försvars- och krigshandlingar har påverkat livet för vanliga människor.

Projektet är ett samarbete mellan yrkeshögskolan i Åbo, Visit Åland på Åland, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län i Sverige, Åbolands skärgårdsstiftelse och Forststyrelsen i Finland. De går ihop och verkar för att sätta det försvarshistoriska kulturarvet i centrum genom en digital lösning som fördjupar gästens upplevelse, både online och offline. All information kommer från sommaren 2017 att finnas på engelska, finska och svenska samt på ett fjärde språk som varierar mellan besöksmålen. Tekniken står företagen OnSpotStory och Mobile Storytelling för Projektet finansieras huvudsakligen av Interreg Central Baltic programmet.

FÖR MER INFORMATION

 

OnSpotStory                                                                 Staffan Gerlöw

Malmgårdsvägen 63                                                    +46 708 16 69 06

Stockholm                                                                     staffan@onspotstory.com

www.onspotstory.com

Mobile Storytelling                                                    Carl Bjerkne

Hugo Grauers Gata 3 B                                               +46 709 85 32 82

Göteborg                                                                      carl@mobilestorytelling.se

www.mobilestorytelling.se